Episode 1 - Drie heftige minuten: de vuuroven van het begin
Clock 1

Als jonge professor in de Franstalige afdeling van de Université Catholique de Louvain – Katholieke Universiteit te Leuven stelde Monseigneur Georges Lemaître in 1927 zijn theorie voor dat het Universum niet onveranderlijk of statisch is, maar uitdijt. Dat was volledig tegen de toen heersende overtuiging. Lemaître vertrok van theoretische ontwikkelingen gebaseerd op Albert Einstein's Algemene Relativiteitstheorie voor de gravitatie-interactie. Aanvankelijk was Einstein zelf het idee totaal niet genegen. Maar in 1929 publiceerde Edwin Hubble astrofysische waarnemingen die het voorstel van Lemaître bevestigden.

Vanuit de waarnemingen van Hubble kon Lemaître zijn visionaire idee verder uitwerken. Zijn conclusie: het Universum is ontstaan uit een enkel "punt" of een singulariteit. Uit dit "oeratoom" ontstonden zowel tijd als ruimte. Alles uit het verleden, het heden en de toekomst, ook de ruimte en de tijd zelf, vindt zijn oorsprong in deze singuliere kwantumfysische begintoestand van extreme dichtheid en temperatuur. Binnen een onvoorstelbaar kleine fractie van de eerste seconde na de Big Bang vonden allerlei bijzondere fysische processen plaats: eerst splitst de zwaartekracht zich af van de oerkracht, daarna volgen de andere fundamentele krachten, elementaire deeltjes worden continu gecreëerd en vernietigd. Het universum begon aan zijn niet te stoppen evolutie, het werd steeds groter, koeler en minder dicht.

Het universum ontstond 13,8 miljard jaar geleden. Al enkele seconden na de oorsprong van de tijd ontstonden protonen, neutronen, elektronen en straling uit het oorspronkelijke "oeratoom". Na 100 seconden organiseerden de protonen en neutronen zich in de eerste chemische elementen: waterstof, helium en sporen van de lichtste elementen in het periodiek systeem van Mendelejev.

De verhouding helium tot waterstof, zoals die vandaag waargenomen wordt in de oudste sterren van het heelal, is één van de observationele bevestigingen voor de Big Bang-theorie.

Uitgebreide informatie Volgende Episode >